ถังกรองสระว่ายน้ำ
New

PPT625

PPT625 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 14 m3/hr ] Filtration Area [ 0.30 m2 ] Sand Weight [ 140 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,700 THB ฿25,700
10,700 THB ฿10,700 -58%
 

 

New

PPS1200

PPS1200 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 53 m3/hr ] Filtration Area [ 1.13 m2 ] Sand Weight [ 920 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72,000 THB ฿72,000
52,000 THB ฿52,000 -28%
 

 

New

S180T

S180T : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 7.95 m3/hr ] Sand Weight [ 68 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,000 THB ฿31,000
18,000 THB ฿18,000 -42%
 
สินค้าหมด

 

New

ATLAS-36597

ATLAS-23866 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 24 m3/hr ] Sand Weight [ 190 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31,000 THB ฿31,000
19,400 THB ฿19,400 -37%
 

 

New

FT-AS-15782

FT-AS-15782 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 9 m3/hr ] Sand Weight [ 100 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,000 THB ฿30,000
18,300 THB ฿18,300 -39%
 

 

New

FT-AS-19781

FT-AS-19781 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 9 m3/hr ] Sand Weight [ 95 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,900 THB ฿27,900
18,900 THB ฿18,900 -32%
 

 

New

FSF650-6W

FSF650-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 260 lpm / 15.6 m3/h ] Sand [ 145 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35,800 THB ฿35,800
24,700 THB ฿24,700 -31%
 

 

New

FT-MFS27

FT-MFS27 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 19.5 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24,300 THB ฿24,300
13,990 THB ฿13,990 -42%
 

 

New

FT-MFV27

FT-MFV27 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 19.5 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23,500 THB ฿23,500
12,900 THB ฿12,900 -45%
 

 

New

FT-S450

FT-S450 : Filter Area [ 0.16 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 135 lpm / 8.1 m3/h ] Sand [ 45 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,000 THB ฿14,000
9,200 THB ฿9,200 -34%
 

 

New

PPS700

PPS700 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 19 m3/hr ] Filtration Area [ 0.35 m2 ] Sand Weight [ 180 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16,600 THB ฿16,600
13,900 THB ฿13,900 -16%
 

 

New

PPS800

PPS800 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 24 m3/hr ] Filtration Area [ 0.5 m2 ] Sand Weight [ 275 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,000 THB ฿30,000
23,900 THB ฿23,900 -20%
 

 

New

PPS900

PPS900 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 30 m3/hr ] Filtration Area [ 0.64 m2 ] Sand Weight [ 390 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39,000 THB ฿39,000
28,900 THB ฿28,900 -26%
 

 

New

PPT700

PPT700 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 19 m3/hr ] Filtration Area [ 0.35 m2 ] Sand Weight [ 180 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,200 THB ฿26,200
13,500 THB ฿13,500 -48%
 

 

New

PPT800

PPT800 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 24 m3/hr ] Filtration Area [ 0.5 m2 ] Sand Weight [ 275 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,500 THB ฿28,500
17,600 THB ฿17,600 -38%
 

 

New

PPT900

PPT900 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 30 m3/hr ] Filtration Area [ 0.64 m2 ] Sand Weight [ 390 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,000 THB ฿32,000
21,800 THB ฿21,800 -32%
 
สินค้าหมด

 

New

FT-V400

FT-V400 : Filter Area [ 0.13 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 108 lpm / 6.48 m3/h ] Sand [ 35 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13,250 THB ฿13,250
7,700 THB ฿7,700 -42%
 

 

New

FT-V450

FT-V450 : Filter Area [ 0.16 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 135 lpm / 8.1 m3/h ] Sand [ 45 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,500 THB ฿14,500
8,500 THB ฿8,500 -41%
 

 

New

FT-V500

FT-V500 : Filter Area [ 0.22 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 185 lpm / 11.1 m3/h ] Sand [ 85 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,700 THB ฿15,700
9,300 THB ฿9,300 -41%
 
สินค้าหมด

 

New

FT-V650

FT-V650 : Filter Area [ 0.32 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 260 lpm / 15.6 m3/h ] Sand [ 145 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18,000 THB ฿18,000
11,800 THB ฿11,800 -34%
 

 

New

FT-V700

FT-V700 : Filter Area [ 0.4 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 325 lpm / 19.5 m3/h ] Sand [ 210 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,800 THB ฿20,800
14,000 THB ฿14,000 -33%
 

 

New

FT-V700B

FT-V700B : Filter Area [ 0.41 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 336 lpm / 20.16 m3/h ] Sand [ 215 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,800 THB ฿22,800
15,700 THB ฿15,700 -31%
 
สินค้าหมด

 

New

FT-V800

FT-V800 : Filter Area [ 0.5 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 415 lpm / 24.9 m3/h ] Sand [ 355 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,800 THB ฿28,800
22,600 THB ฿22,600 -22%
 
สินค้าหมด

 

New

FT-V900

FT-V900 : Filter Area [ 0.64 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 520 lpm / 31.20 m3/h ] Sand [ 470 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

37,300 THB ฿37,300
25,800 THB ฿25,800 -31%
 

 

New

FT-V1000

FT-V1000 : Filter Area [ 0.79 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 650 lpm / 39 m3/h ] Sand [ 620 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

46,800 THB ฿46,800
35,000 THB ฿35,000 -25%
 

 

New

FT-V1200

FT-V1200 : Filter Area [ 1.13 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 860 lpm / 51.6 m3/h ] Sand [ 860 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

67,000 THB ฿67,000
44,800 THB ฿44,800 -33%
 

 

New

FT-S500

FT-S500 : Filter Area [ 0.22 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 185 lpm / 11.1 m3/h ] Sand [ 85 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14,800 THB ฿14,800
10,400 THB ฿10,400 -30%
 

 

New

FT-S650

FT-S650 : Filter Area [ 0.32 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 260 lpm / 15.6 m3/h ] Sand [ 145 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20,300 THB ฿20,300
12,900 THB ฿12,900 -36%
 

 

New

FT-S700

FT-S700 : Filter Area [ 0.4 m2 ] Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 325 lpm / 19.5 m3/h ] Sand [ 210 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22,800 THB ฿22,800
14,200 THB ฿14,200 -38%
 
สินค้าหมด

 

New

FT-S700B

FT-S700B : Filter Area [ 0.41 m2 ] Valve Connections [2" ] Max Flow Rate [ 336 lpm / 20.16 m3/h ] Sand [ 215 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27,000 THB ฿27,000
18,900 THB ฿18,900 -30%
 

 

New

FT-S800

FT-S800 : Filter Area [ 0.53 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 435 lpm / 24.1 m3/h ] Sand [ 355 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32,400 THB ฿32,400
25,200 THB ฿25,200 -22%
 
สินค้าหมด

 

New

FT-S900

FT-S900 : Filter Area [ 0.66 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 495 lpm / 29.7 m3/h ] Sand [ 470 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40,800 THB ฿40,800
30,000 THB ฿30,000 -26%
 

 

New

FT-S1000

FT-S1000 : Filter Area [ 0.82 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 670 lpm / 40.20 m3/h ] Sand [ 620 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

62,500 THB ฿62,500
46,000 THB ฿46,000 -26%
 

 

New

FT-S1200

FT-S1200 : Filter Area [ 1.17 m2 ] Valve Connections [ 2" ] Max Flow Rate [ 880 lpm / 52.80 m3/h ] Sand [ 860 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

78,300 THB ฿78,300
54,900 THB ฿54,900 -30%
 

 

New

FSF350-6W

FSF350-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 72 lpm / 4.32 m3/h ] Sand [ 20 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,000 THB ฿25,000
15,500 THB ฿15,500 -38%
 

 

New

FSF400-6W

FSF400-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 108 lpm / 6.48m3/h ] Sand [ 35 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26,200 THB ฿26,200
17,200 THB ฿17,200 -34%
 

 

New

FSF450-6W

FSF450-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 135 lpm / 8.1 m3/h ] Sand [ 45 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28,600 THB ฿28,600
18,800 THB ฿18,800 -34%
 

 

New

FSF500-6W

FSF500-6W : Valve Connections [ 1.5" ] Max Flow Rate [ 185 lpm / 11.1 m3/h ] Sand [ 85 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,800 THB ฿29,800
21,300 THB ฿21,300 -29%
 

 

New

FT-MFV17

FT-MFV17 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 7.5 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

9,900 THB ฿9,900
6,900 THB ฿6,900 -30%
 

 

New

FT-MFV20

FT-MFV20 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 10.5 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

11,250 THB ฿11,250
7,700 THB ฿7,700 -32%
 

 

New

FT-MFV24

FT-MFV24 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 14.3 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,000 THB ฿15,000
10,800 THB ฿10,800 -28%
 

 

New

FT-MFS17

FT-MFS17 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 7.5 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

10,800 THB ฿10,800
7,300 THB ฿7,300 -32%
 

 

New

FT-MFS20

FT-MFS20 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 10.5 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12,080 THB ฿12,080
8,000 THB ฿8,000 -34%
 

 

New

FT-MFS24

FT-MFS24 : Valve Connections [ 1.5" ] Flow Rate [ 14.3 ลบ/ชม. ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15,080 THB ฿15,080
11,000 THB ฿11,000 -27%
 

 

New

PPT1200

PPT1200 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 53 m3/hr ] Filtration Area [ 1.13 m2 ] Sand Weight [ 920 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

68,640 THB ฿68,640
42,900 THB ฿42,900 -38%
 

 

New

PPT1400

PPT1400 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 65 m3/hr ] Filtration Area [ 1.54 m2 ] Sand Weight [ 1,350 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

126,400 THB ฿126,400
79,000 THB ฿79,000 -38%
 

 

New

FT-AS-00499

FT-AS-00499 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 14 m3/hr ] Sand Weight [ 125 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
21,000 THB ฿21,000 -30%
 

 

New

FT-AS-00500

FT-AS-00500 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 21 m3/hr ] Sand Weight [ 305 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43,900 THB ฿43,900
30,900 THB ฿30,900 -30%
 

 

New

FT-AS-08133

FT-AS-08133 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 30 m3/hr ] Sand Weight [ 510 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55,900 THB ฿55,900
38,900 THB ฿38,900 -30%
 

 

New

FT-AS-38928

FT-AS-38928 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 52 m3/hr ] Sand Weight [ 850 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

95,900 THB ฿95,900
74,000 THB ฿74,000 -23%
 

 

New

FT-AS-15783

FT-AS-15783 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 14 m3/hr ] Sand Weight [ 150 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33,000 THB ฿33,000
20,100 THB ฿20,100 -39%
 

 

New

FT-AS-15784

FT-AS-15784 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 21 m3/hr ] Sand Weight [ 300 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

52,000 THB ฿52,000
31,200 THB ฿31,200 -40%
 

 

New

FT-AS-22402

FT-AS-22402 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 30 m3/hr ] Sand Weight [ 550 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

70,000 THB ฿70,000
42,900 THB ฿42,900 -39%
 

 

New

FT-AS-23866

FT-AS-23866 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 21 m3/hr ] Sand Weight [ 300 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

50,000 THB ฿50,000
30,800 THB ฿30,800 -38%
 

 

New

FT-AS-22399

FT-AS-22399 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 6 m3/hr ] Sand Weight [ 60 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25,500 THB ฿25,500
15,200 THB ฿15,200 -40%
 

 

New

FT-AS-15780

FT-AS-15780 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 9 m3/hr ] Sand Weight [ 100 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29,900 THB ฿29,900
17,990 THB ฿17,990 -40%
 

 

New

FT-AS-15781

FT-AS-15781 : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 14 m3/hr ] Sand Weight [ 150 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

30,000 THB ฿30,000
19,800 THB ฿19,800 -34%
 

 

New

S210T

S210T : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 10 m3/hr ] Sand Weight [ 91 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34,800 THB ฿34,800
20,200 THB ฿20,200 -42%
 
สินค้าหมด

 

New

S270T

S270T : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 16 m3/hr ] Sand Weight [ 159 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43,000 THB ฿43,000
24,500 THB ฿24,500 -43%
 
สินค้าหมด

 

New

S244T2

S244T2 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 14 m3/hr ] Sand Weight [ 136 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

45,000 THB ฿45,000
25,900 THB ฿25,900 -42%
 
สินค้าหมด

 

New

S270T2

S270T2 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 16 m3/hr ] Sand Weight [ 159 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47,000 THB ฿47,000
27,000 THB ฿27,000 -43%
 
สินค้าหมด

 

New

S310T2

S310T2 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 22 m3/hr ] Sand Weight [ 227 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

78,000 THB ฿78,000
45,300 THB ฿45,300 -42%
 
สินค้าหมด

 

New

S220T

S220T : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 11 m3/hr ] Sand Weight [ 114 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

38,000 THB ฿38,000
22,300 THB ฿22,300 -41%
 
สินค้าหมด

 

New

S360T2

S360T2 : Input/Output [ 2" ] Flow [ 29 m3/hr ] Sand Weight [ 318 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

101,000 THB ฿101,000
59,100 THB ฿59,100 -41%
 
สินค้าหมด

 

New

S244T

S244T : Input/Output [ 1.5" ] Flow [ 14 m3/hr ] Sand Weight [ 136 kg ]

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40,000 THB ฿40,000
26,000 THB ฿26,000 -35%
 
สินค้าหมด

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้